Về trang web này

Mục đích – vận hành trang web, v.v…

Chúng tôi đã lập nên trang web Live in Hiroshima, trang web này giúp người nước ngoài đang sống tại Hiroshima dễ dàng tìm kiếm nhiều thông tin về đời sống có thể giúp ích cho sinh hoạt.
Trên trang web Live in Hiroshima, tỉnh Hiroshima và các thành phố, thị trấn trong tỉnh sẽ đăng tải nhiều thông tin hành chính đa dạng được tổng hợp theo từng lĩnh vực bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bên cạnh đó, đây còn là nơi thông báo các thông tin như sự kiện giao lưu, v.v…

Trang web này được Hội đồng các Chính quyền địa phương Nhật Bản về Quan hệ Quốc tế hỗ trợ ngân sách để thành lập.

Trang web này do Ban Quốc tế tỉnh Hiroshima thành lập nên và được điều hành bởi Trung tâm Quốc tế Hiroshima.
Nhằm tổ chức các hoạt động giao lưu và xây dựng môi trường dễ sinh sống cho người nước ngoài, Trung tâm Quốc tế Hiroshima cùng với tỉnh Hiroshima và các thành phố, thị trấn trong tỉnh nỗ lực thực hiện chương trình “chung sống đa văn hóa”.

Điều cần lưu ý

Vì một số trang web liên kết hay nơi giải đáp thắc mắc, quầy tư vấn các loại có thể không hỗ trợ đa ngôn ngữ, mong quý vị thông cảm.

Vui lòng lưu ý rằng nội dung các chế độ từ khi tạo lập hay quầy tư vấn, nơi giải đáp thắc mắc trong các tài liệu có thể thay đổi.