Hướng dẫn đời sống ở Hiroshima

Hướng dẫn đời sống ở Hiroshima

Hướng dẫn này được lập vào tháng 2 năm 2017 (năm Heisei 29).

Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài

Bảo hiểm – Y tế – Phúc lợi

Chế độ giáo dục – học bổng

Việc làm – Hỗ trợ việc làm

Nhà ở

Phản ánh ý kiến đến chính quyền tỉnh

Cuộc sống thường ngày

Thông báo chính – Tư cách cư trú