Thông tin đời sống

Nuôi dạy con

Nhấp vào biểu tượng ngôn ngữ để mở tệp và URL của từng ngôn ngữ.
Trường hợp ngôn ngữ không có biểu tượng thì khi nhấp vào tên tài liệu, tệp hoặc URL của từng ngôn ngữ sẽ được mở.

Hướng dẫn nuôi dạy con

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Higashihiroshima 子育てガイドブック
 • en
 • cn
 • pt
Thành phố Higashihiroshima こんにちは赤ちゃん
 • jp
 • en
 • cn
Thành phố Higashihiroshima 離乳食のすすめ方
 • jp
 • en
 • cn

Mang thai - Sinh con

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Higashihiroshima 妊娠届出書
 • jp
 • en
 • cn
Thành phố Higashihiroshima 出産と子育て
 • jp
 • en
 • cn

Sức khỏe - Hướng dẫn khám bệnh

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Higashihiroshima 乳幼児健診
 • jp
 • en
 • cn
Thành phố Higashihiroshima 予防接種を受けましょう
 • jp
 • en
 • cn

Trường học - Nhà trẻ

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Hiroshima Thông báo về chế độ hỗ trợ nhập học
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Thành phố Hiroshima Về các thủ tục nhập học vào trường công lập Hiroshima
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Thành phố Fukuyama 保育所更新と継続の案内
Thành phố Higashihiroshima 外国人児童生徒と保護者のための東広島市立小・中学校ガイドブック
 • jp
 • en
 • cn
 • pt

Cơ sở vật chất

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Hiroshima 国際青年会館
 • en
Thành phố Hiroshima 青少年センター
 • jp
 • en