Thông tin đời sống

Y tế - Phúc lợi

Nhấp vào biểu tượng ngôn ngữ để mở tệp và URL của từng ngôn ngữ.
Trường hợp ngôn ngữ không có biểu tượng thì khi nhấp vào tên tài liệu, tệp hoặc URL của từng ngôn ngữ sẽ được mở.

Dự phòng

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Tỉnh Hiroshima AIDS là bệnh gì?
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Tỉnh Hiroshima 感染症予防のためのポイント
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph

Bảo hiểm y tế, v.v…

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Thành phố Hiroshima 介護保険制度の案内
 • cn
 • kr
Thành phố Hiroshima 社会保険制度加入のご案内
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt

Cơ quan y tế

Tên khu vực Tên tài liệu Ngôn ngữ hỗ trợ
Tỉnh Hiroshima 救急医療NET HIROSHIMA
 • jp
 • en