Impormasyon ukol sa pamumuhay

Pagpapalaki ng bata

Paki-click ang icon para sa wika upang buksan ang file o URL na nakasalin sang-ayon sa wika.
Para sa mga wikang walang icon, paki-click ang pangalan ng dokumento upang buksan ang file o URL sa ibang wika.

Gabay sa pagpapalaki ng bata

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Higashihiroshima 子育てガイドブック
 • en
 • cn
 • pt
Siyudad ng Higashihiroshima こんにちは赤ちゃん
 • jp
 • en
 • cn
Siyudad ng Higashihiroshima 離乳食のすすめ方
 • jp
 • en
 • cn

Pagbubuntis / Panganganak

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Higashihiroshima 妊娠届出書
 • jp
 • en
 • cn
Siyudad ng Higashihiroshima 出産と子育て
 • jp
 • en
 • cn

Kalusugan / Gabay sa pagsusuri ng kalusugan

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Higashihiroshima 乳幼児健診
 • jp
 • en
 • cn
Siyudad ng Higashihiroshima 予防接種を受けましょう
 • jp
 • en
 • cn

Paaralan / Nursery School

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Hiroshima Paunawa tungkol sa sistema ng tulong para sa pagpasok sa paaralan
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima Paraan para sa pag-enrol sa mga Hiroshima Municipal Schools
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Siyudad ng Fukuyama 保育所更新と継続の案内
Siyudad ng Higashihiroshima 外国人児童生徒と保護者のための東広島市立小・中学校ガイドブック
 • jp
 • en
 • cn
 • pt

Pasilidad

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Hiroshima 国際青年会館
 • en
Siyudad ng Hiroshima 青少年センター
 • jp
 • en