Impormasyon ukol sa pamumuhay

Medisina / Welfare Service

Paki-click ang icon para sa wika upang buksan ang file o URL na nakasalin sang-ayon sa wika.
Para sa mga wikang walang icon, paki-click ang pangalan ng dokumento upang buksan ang file o URL sa ibang wika.

Prevention o pag-iwas

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Prepektura ng Hiroshima Anong sakit ang AIDS?
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Prepektura ng Hiroshima Panuto para sa pag-iwas sa nakakahawang sakit
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph

Medical Insurance at iba pa

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Hiroshima 介護保険制度の案内
 • cn
 • kr
Siyudad ng Hiroshima 社会保険制度加入のご案内
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt

Pagamutan

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Prepektura ng Hiroshima 救急医療NET HIROSHIMA
 • jp
 • en