Impormasyon ukol sa pamumuhay

Paghahanda sa kalamidad / Kaligtasan

Paki-click ang icon para sa wika upang buksan ang file o URL na nakasalin sang-ayon sa wika.
Para sa mga wikang walang icon, paki-click ang pangalan ng dokumento upang buksan ang file o URL sa ibang wika.

Paghahanda sa kalamidad

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Prepektura ng Hiroshima 防災WEB
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Prepektura ng Hiroshima Upang magamit nang husto ang hazard map
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Prepektura ng Hiroshima みんなdeなかよくまなぼうさい
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima Ano ang sakuna?
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima Pagtugon/Pagkilos sa Sakuna
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima 外国人避難者質問シート
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
Siyudad ng Hiroshima Tungkol sa paraan ng pagrehisto para sa Disaster Prevention Information Mail sa siyudad ng Hiroshima
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima Flash Bulletin Mail para sa emerhensiya
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Siyudad ng Etajima 外国人市民のための防災ガイドブック
 • jp
 • en
 • cn

Contact details para sa emerhensiya

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Siyudad ng Hiroshima Card para sa mga Dayuhan mamamayan Ngmedical emergency
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • vn
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima Para sa ligtas na pamumuhay
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt
 • ph
Siyudad ng Hiroshima 広島の消防
 • jp
 • en
Siyudad ng Higashihiroshima 119番通報の電話同時通訳サービス
 • jp
 • en
 • cn
 • kr
 • es
 • pt

Seguridad / Pagpigil sa krimen

Pangalan ng rehiyon Pangalan ng dokumento Wikang tinatanggap
Prepektura ng Hiroshima Cyber crime control project
 • cn
Siyudad ng Etajima 交通ルールを守りましょう
 • jp
 • en
 • cn