Gabay sa pamumuhay sa Hiroshima, isang guidebook ukol sa pamumuhay sa loob ng Hiroshima

Impormasyon ukol sa pamumuhay

Pick-up

2018.11.1
JICA研修員と話すHIROSHIMAピーストーク

2018.11.1
”日本語パートナーズ”募集説明会

2018.10.24
世界まるごと体験デー

2018.10.9
「重慶の日」

2018.9.25
「国際フェスタ2018」